Carta del professorat del Institut Salvador Dalí dirigida a la Consellera d'Ensenyament

Senyora Irene Rigau, Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
El professorat del INS Salvador Dalí del Prat de Llobregat, reunit en assemblea, ha acordat 
manifestar el seu total rebuig contra les dràstiques retallades que el Govern de la 
Generalitat està duent a terme en els àmbits de la Sanitat i l’Educació pública del nostre 
país. 

En primer lloc, no és cap novetat per vostè que els centres educatius es veuen obligats a 
enfrontar una situació econòmica molt precària que farà inviable el correcte funcionament 
de la nostra tasca docent. La retallada de personal docent i no docent comporta unes ràtios 
impossibles d’assumir que van i aniran, sense cap mena de dubte, en detriment d’un 
ensenyament públic de qualitat. 

En segon lloc, cal parlar també de la situació laboral del professorat. Davant les retallades 
de sou, fins ara equivalents a un 20%, davant l’augment de l’horari i davant la degradació 
de les nostres condicions de treball, ens veiem obligats a exigir l’aturada i rectificació 
immediata de les noves i nefastes mesures proposades pel curs vinent. 

Ja hem patit una rebaixa de sou i, en formar part de la funció pública, en un moment de 
crisi com l’actual, el desprestigi social a què ens veiem sotmesos és flagrant, desprestigi al 
qual contribueix el tracte que rebem de la Conselleria d’Ensenyament, la qual ens imposa, 
per decret, mesures que es nega a negociar i que ha optat per la solució més fàcil i injusta: 
rebaixar-nos el sou a nosaltres abans que buscar mesures que afectin altres organismes 
més culpables de la crisi que nosaltres mateixos. Ens veiem obligats a pagar amb 
constants retallades, en sou i en recursos, deutes que no hem provocat precisament 
nosaltres ja que “qui ha estirat més el braç que la màniga” no som els que tenim nòmines 
diàfanes i transparents. 

De cap manera continuarem assumint les retallades indiscriminades en Educació Pública, 
retallades que, com vostè sap perfectament, de cap manera suposen cap millora en la 
qualitat de l’ensenyament públic, retallades que es fan des de la connivència amb les 
millores de l’ensenyament elitista i privat en detriment del que hauria de ser el nostre i el 
del nostre Govern. 

Davant tota la problemàtica econòmica no ens cansem de repetir i demostrar l’estalvi que 
suposaria fer la jornada intensiva en els Instituts de Catalunya, tal com es fa en la resta de 
l’Estat espanyol, allà on les retallades, de moment, no les estan pagant els funcionaris. Per tot l’anteriorment exposat, a l’INS Salvador Dalí , en solidaritat amb altres centres que 
ja han començat a mobilitzar-se per reclamar uns drets bàsics i sense els quals 
l’ensenyament públic no podrà funcionar, hem decidit emprendre les següents accions de 
protesta contra la nova proposta de decret: 

1.-Vaga indefinida del professorat fins que no hi hagi una rectificació per part de la 
Conselleria. 

2.-No fer cap sortida ni viatge acadèmic amb l’alumnat. 

3.-No fer servir cap llibre de text ni llicència digital, tal com explicarem a les 
Editorials. 

4.-Exigir la instauració de la jornada intensiva per motius acadèmics i d’estalvi ja que 
els estudis al respecte mostren, de manera fefaent el guany econòmic que suposaria 
pel Govern de la Generalitat que, a l’estalviar-se aquesta despesa, podria tenir més 
disponibilitat econòmica. 

Davant el fet evident que s’estan traspassant pràcticament totes les línies vermelles, 
manifestem que lluitarem perquè s’aturin les mesures del Departament d’Ensenyament que 
afecten el dret bàsic dels alumnes d’una educació pública de qualitat. No deixarem que 
continuïn degradant la nostra situació laboral com estan fent fins ara.
Ċ
Professors de Secundària aspepc·sps,
28 de maig 2012, 2:34
Comments